Art

Из спомените на този, който имаше всичко

Името му беше Михаил Симеонов. Той бе въплъщение на идеал. Надарен с пъргав интелект и снажна физика, той имаше отлично образование, беше усвоил тънкостите на поведение в различните обществени прослойки, а многобройните му контакти и не на последно място дълбоките му нежни кафяви очи и топла усмивка го правеха желан гост на всяко човешко събиране и във всяко човешко сърце. От млад той следваше традицията на прадедите си и култивираше в себе си хармонията – науката за баланса на чувства, мисли и желания. На първата си лекция в университета, той я сравни с въртележка.

Quotes

In this section, you can find some favorite quotes of mine. I hope you will enjoy them:

"Never let school interfere with your education." — Mark Twain

"You see many stars in the sky at night, but not when the sun rises. Can you therefore say that there are no stars in the heavens during the day? Because you cannot find God in the days of your ignorance, say not that there is no God." — Ramakrishna

Tags: 

Какво е Приятелството

В ранното и прохладно утро аз излязох навън. Слънцето току-що се беше показало над хоризонта и огряваше с топлите си лъчи дърветата в горичката. Капките роса по тревата игриво блещукаха. Птиците чуруликаха. Гората бавно се събуждаше. Прохладата ме обгръщаше, а слънчевите лъчи меко ме галеха с топлината си. Какво е приятелството? Това никой не знае. Но за мен то е като слънцето, като слънчевите лъчи, които докосват природата. То дава жизненост и енергия на нашия живот.

What is Friendship?

In the early morning I went out amidst the fresh cool air of the dawn. The sun had just come over the skyline and was shining low over the forest scarcely touching the trees with its warm rays. The dewdrops on the grass were twinkling playfully in my eyes. Birds were warbling. The forest was slowly awaking. The coolness was enveloping me and the sunbeams were caressing me softly with their warmth. What is friendship? Nobody can answer this question because for each man the reply is different. As for me it is like the sun, like the warm sunbeams that shine on the nature.