Bulgarian

Из спомените на този, който имаше всичко

Името му беше Михаил Симеонов. Той бе въплъщение на идеал. Надарен с пъргав интелект и снажна физика, той имаше отлично образование, беше усвоил тънкостите на поведение в различните обществени прослойки, а многобройните му контакти и не на последно място дълбоките му нежни кафяви очи и топла усмивка го правеха желан гост на всяко човешко събиране и във всяко човешко сърце. От млад той следваше традицията на прадедите си и култивираше в себе си хармонията – науката за баланса на чувства, мисли и желания. На първата си лекция в университета, той я сравни с въртележка.

Какво е Приятелството

В ранното и прохладно утро аз излязох навън. Слънцето току-що се беше показало над хоризонта и огряваше с топлите си лъчи дърветата в горичката. Капките роса по тревата игриво блещукаха. Птиците чуруликаха. Гората бавно се събуждаше. Прохладата ме обгръщаше, а слънчевите лъчи меко ме галеха с топлината си. Какво е приятелството? Това никой не знае. Но за мен то е като слънцето, като слънчевите лъчи, които докосват природата. То дава жизненост и енергия на нашия живот.